Човек предполага, а Аз, Бог разполагам! (21.03.2006, стих 19)
   

Послания

Затвори Помощни материали

Затвори Откровения

Затвори 2005

Затвори 2006

Затвори 2007

Затвори 2008

Затвори 2009

Затвори 2010

Затвори 2011

Затвори 2012

Затвори 2013

Затвори 2014

Други

Затвори Статии

Затвори Съобщения

Затвори За вас и от вас


Файлов архив
ТърсенеПишете ни
Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Добре дошли в
Откровения към хората на Новия век


 

 

ОТКРОВЕНИЯ

 

 

КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК

 

Гр. Москва  2005 г.

Тази книга е продиктувана от Висшия Космически Разум на избран от него Човек в Русия!

 

Предисловие на Всевишния

За облекчаване съществуването на човека в Материалния свят, за обясняване на задачите му в този Свят и подготовката му за срещата с Мен, Аз ви предавам съвременното тълкуване на устройството на структурата на Света, в който се намират хората сега и устройството на структурата на Духовния Свят, в който те ще се окажат в края на земния си жизнен път.

 
В Откровенията, които Аз, Господ Бог, за първи път в историята на човечеството, чрез Избран от Мен човек в Русия, Мой Помощник, на съвременен език предавам информация за всички хора на Земята, за възможностите на хората и за социалната обстановка на Земята. 

Аз предупреждавам за възможния колапс и обяснявам на хората перспективите за построяване на справедливи обществени отношения и структурата на Пирамидата на властта на база даваните от Мен Знания за Законите на  Духовния Свят.

Откровенията, изложени под форма на общуване с Избрания от Мен човек, имат за цел постепенно да разкрият Моите Знания на широк кръг хора, които, всъщност, се явяват ковачи на своето щастие.

Смисълът на живота на човека и неговите потенциални възможности стават ясни само тогава, когато човек осъзнае и разбере своето предназначение в Материалния свят.

В рамките на достатъчно кратко време всеки човек, прочел Откровенията, запълва чашата на своя Разум и получава тласък към самоусъвършенстване и развитие на личността, които ще улеснят пребиваването му в Материалния свят и ще го подготвят за срещата му с Мен на прага на Духовния свят!

Изпълнението дори и на част от препоръките и прилагането на Знанията, които ще получи човекът, запознал се с Откровенията, ще му позволят да избере правилните ориентири и да разбере смисъла на краткия си живот на Земята! 

Сайтът е превод от руския сайт "Откровения людям Нового века" http://www.otkroveniya.ru ; http://www.otkroveniya.info

Официални сайтове на български език: http://www.otkrovenia-bg.info; http://otkrovenia.bg

3 последни новини

Ново Послание от 24 ноември 2014 - Администратор 26/11/2014 : 15:59

Добавено е Ново Послание от Отец Абсолют от 24 ноември - "Тъмата не просто настъпва, тя се активизира" !

Ново Послание от 19 ноември 2014 - Администратор 20/11/2014 : 02:03

Добавено е Ново Послание от Отец Абсолют от 19 ноември - "Ще се спасите, но не достатъчно" !

Нова статия - Майстор Иисус - СЕлена - 16.11.14 - Администратор 18/11/2014 : 16:38


Информация
Сайтът е превод от руския сайт "Откровения людям Нового века"
http://www.otkroveniya.ru
; http://www.otkroveniya.info
^ Нагоре ^